Hvad er fejl og underernæring? January 13 2015, 3 Comments

Hvad er fejl og underernæring?

Hvis du forestiller dig, at din krop er en bil, så skal den have noget benzin på for at køre. Hvis ikke den får det, så går den i stå. Din krops benzin er mad. Får din krop ikke det, som den skal bruge, så kalder man det for fejl- og underernæring. Disse sætninger har I sikkert hørt mange gange, men det er stadig et stort problem verden over. 

Det der kan ske, hvis børn ikke får mad og vitaminer nok, er, at de slet ikke vokser, som de skal. Et barn på 5 år kan være på størrelse med et barn på 3 år. Det kan også ske, allerede i graviditeten. Hvis moren ikke får nok mad og vitaminer, så kan hun risikere at føde en baby, som er meget mindre og som nemt får sygdomme.

Børn i alderen 0-5 år har brug for tilstrækkeligt med næringsstoffer, vitaminer og mineraler, for at de kan vokse og udvikle sig som de skal. Små børn bruger meget energi på at udvikle sig, og er derfor samtidig ekstra udsatte for sygdomme. Kombineret med en eventuel underernæring er barnet særligt udsat.

Selv om børn overlever sult og fejlernæring tidligt i deres liv, så kan de alligevel få problemer senere i livet. Her er nogle af de symptomer der kan forekomme.

Fysiske symptomer på dårlig ernæring er bl.a.

 • Gentagne infektioner
 • svimmelhed
 • ringe kondition og udholdenhed
 • hovedpine
 • bronkitis
 • astma
 • høfeber
 • eksem
 • kløe
 • muskelsmerter
 • tynd mave
 • forstoppelse
 • oppustet mave
 • småkvalme
 • appetitløshed
 • nedsat vækst
 • overvægt

Psykiske symptomer er bl.a.

 • Generthed
 • usikkerhedsfølelse
 • uklarhed i tankegang
 • dårlig hukommelse
 • manglende indlæringsevne
 • pres i hovedet
 • træthed
 • tristhed
 • rastløshed
 • irritabilitet
 • aggressivitet
 • rysten
 • indre uro
 • hurtig puls
 • søvnforstyrrelser
 • angstfornemmelse
 • depression
Flere af de nævnte symptomer er ikke dokumenterede, men bygger på erfaringer og undersøgelser gjort af behandlere verden over.